Choď na obsah Choď na menu
 


30. 12. 2016

Orchidea (2)

Niekoľko tisíc rokov už ľudia poznajú a využívajú orchidey. Prvé písomné zmienky o orchidea nájdeme v čínskych spisoch z doby asi pred 2 800 rokmi. Spočiatku boli využívané v liečiteľstve a neskôr pestované aj ako okrasné rastliny. V 12. storočia sa potom v Číne objavujú prvé knihy o pestovaní orchideí, v ktorých je popísané okolo 40 rôznych druhov orchideí. V Európe sa prvé popisy orchideí objavujú v gréckej literatúre okolo roku 300 př.n.1. Dlhú dobu sa však nepestovali pre okrasu, ale boli zbierané v prírode a využívané ako liečivé rastliny. Prvé tropické druhy orchideí, vhodné pre pestovanie ako okrasné rastliny, spoznali Európania až oveľa neskôr, pri svojich objaviteľských zámorských cestách, a tieto druhy dlho patrili medzi vzácne a drahé rastliny. Prvé tropické orchidey sa do Európy dostali v 17. storočia z Ameriky a v 18. storočí z Ázie, kde očarili posádky lodí na objaviteľských či obchodných cestách. Zrejme prvá zmienka o orchidei dovezené do Európy v kvitnúcom stave ao pokusoch s jej pestovaním pochádza v roku 1698 z Holandska.

Orchidey sa brali zo začiatku skôr ako zaujímavé rastliny, ktoré nie je možné dlho udržať pri živote, pretože záhradníci neboli informovaní o epifytním spôsobu života orchideí a mali len hmlisté predstavy o tropické prírode a tunajším podnebie, sadili ich do pôdy pre bežné pokojové rastliny a pestovali v nevetraných přetápěných skleníkoch. V dôsledku toho väčšina orchideí rýchlo uhynuli. Do Európy sa však dovážalo nielen stále viac týchto krásnych rastlín, ale k záhradníkom sa postupne dostávali aj informácie dôležité pre pestovanie. S poznávaním života orchideí a prírodných podmienok v ich domovine sa menili aj spôsoby pestovania. Boli používané ľahšie substráty a rastliny boli umiestnené do teplých, ale vetraných skleníkov, kde bol zaistený nevyhnutný pohyb vzduchu. Orchideám sa začalo dariť a postupne sa dostávali do módy. Ceny dovážaných rastlín však boli vysoké, a preto si ich mohli dovoliť len väčšie botanickej záhrady či veľmi bohatí súkromníci. Dovoz z prírodných nálezísk vrcholil v priebehu 19. storočia, kedy boli do Európy posielané státisíce rastlín, a to hlavne z Ameriky. Bohužiaľ na niektorých miestach v prírode boli v tejto dobe orchidey takmer vyplienené alebo bola úmyselne zničená ich známa náleziská. Niektorí zberači si tak chceli zachovať vysoké ceny populárnych druhov a zaistiť záujem o svoju firmu tým, že určité druhy budú ponúkať iba oni. Preto sa snažili vyzbierať na nálezisku všetky exempláre, a ak to nebolo možné, pristupovali nezriedka k vypáleniu celej oblasti.

Dlhú cestu prežíval však len zlomok z celkového počtu prevážaných rastlín. Medzi najväčšie zberateľov orchideí patril známy český cestovateľ a záhradník Benedikt Jan Rozela (1824-1885), ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o rozšírenie a popularizáciu orchideí u nás i vo svete. Na konci 19. storočia bola už kultúra orchideí dobre zvládnutá a ich pestovanie nerobilo potiaže ani v domácich podmienkach. Postupne sa získavali aj skúsenosti s rozmnožovaním orchideí. Dôležitý bol poznatok, že semená klíčia len v prostredí, kde sa nachádzajú určité druhy húb, žijúci s rastlinami v symbióze. Neskôr sa podarili aj výsevy v umelých podmienkach na agarové pôdy, z ktorých môžu klíčiace rastliny získavať rovnakej látky, najmä cukry, ako im v prírode poskytujú huby. Tak sa mohli namnožiť milióny orchideí a ceny výrazne klesli a začiatkom 20. storočia sa orchidey rýchlo rozšírili do domácností a po celej Európe sa pestovali v špecializovaných záhradníctvach aj ako rastliny k rezu. V botanických záhradách potom boli verejnosti sprístupnené veľké zbierky rozmanitých druhov orchideí, zakladali sa spolky združujúce pestovateľov a priaznivcov orchideí. V súčasnosti sú u nás dva významné spolky pestovateľov orchideí.

Slovenská orchidejárská spoločnosť sídliaca v Bratislave sa zameriava hlavne na orchidey tropické. Bratisl. spoločnosť Roezliana je zameraná na chladnomilné a mrazuvzdorné terestrickej orchidey, vyskytujúcich sa aj na našom území.

Orchidey sú rozšírené po celom svete vo všetkých podnebných pásmach, rôznych biotopoch a výškach až do viac ako 3800 mnm V teplých oblastiach nájdeme väčšinu druhov orchideí, zhruba 90%. Všeobecne sú označované ako orchidey tropické. Žijú v rôznom prostredí - v tropických nížinách (celoročne vlhké a teplé dažďové lesy) iv chladnejších vysokých horách (tropické horské hmlovej lesy), v oblastiach so striedaním období dažďov a sucha (monzúnové dažďové lesy trópov a subtrópov) iv prevažne suchých oblastiach polopúštny charakteru. Najviac druhov sa nachádza v Ázii (India, južná Čína, Malajzia, Nová Guinea, Filipíny, Polynézia), ďalšou oblasťou s bohatým výskytom tropických orchideí je Amerika (od Mexika cez štáty Strednej Ameriky, karibskú oblasť až po Brazílii, Ekvádor, Peru a Bolívii ), rastú aj v Afrike, Austrálii a na Novom Zélande. V chladnejších oblastiach sú orchidey rozšírené v rôznych biotopoch nížin i hôr (vlhké aj suché oblasti, hlinité, piesčité i skalnaté a kamenisté pôdy, lesy, lúky, mokrade). Nájdeme ich napríklad v Severnej Amerike av Európe a označujeme ich ako orchidey mierneho pásma. Druhy rastúce na území Slovenskej republiky, ktorých je asi 50, nazývame "naše orchidey".

Zdroj: http://www.orchidey.estranky.sk/

yy1.jpg
zdroj - http://www.kvetyazahrada.sk/

yy2.jpg
zdroj - http://www.katalog-rostlin.cz/

yy3.jpg
zdroj - http://www.obrazyonline.sk/index.php/obrazy-kvetov-c-13

yy4.jpg
zdroj - http://www.ueb.cas.cz/cs/content/rostlinna-nej-rozmnozovani

yy5.jpg
zdroj - http://www.hotelroomsearch.net/malta/orchidea

yy6.jpg
zdroj - http://zahrada.artmama.sme.sk/users/wanaika/track

yy7.jpg
zdroj - http://v-hano.webnode.sk/news/orchidea-v-byte/

yy8.jpg
zdroj - http://www.babybazar.sk/blogy/krasna-orchidea-id117.html

yy9.jpg
zdroj - http://obrazky.4ever.sk/