Choď na obsah Choď na menu
 


6. 12. 2016

Pražské Jezuliatko

Pražské Jezuliatko je malá soška zobrazujúca Ježiša Krista v útlom detstve, ktorá pochádza zo Španielska.

Legenda hovorí, že sa malý Ježiš zázračne ukázal istému mníchovi, ktorý podľa jeho podoby vymodeloval túto sošku. Podľa ďalšej legendy vlastnila sošku svätá Terézia z Ávily, zakladateľka Rádu bosých karmelitánok, planúca veľkou láskou k Dieťaťu Ježišovi. Sošku vraj darovala svojej priateľke, ktorej dcéra sa chystala na cestu do Prahy.

infant_jesus_of_prague.jpgDejiny
Do Čiech však sošku priniesla Maria Maxmiliána Manriquez de Lara, nevesta Vratislava z Pernštejna, ktorá ju neskôr venovala svojej dcére Polyxene, aby chránila jej rodinu. Soška mala podľa tradície prechádzať z matky na dcéru, no nakoľko Polyxena nemala dcéru, len syna, darovala sošku rádu karmelitánov. Počas tridsaťročnej vojny sa soška stratila a našla sa až v roku 1638 schovaná za oltárom, no bola značne poškodená, a tak ju museli opraviť. V roku 1651 získala soška prívlastok Milostivé Pražské Jezuliatko. Po zrušení kláštora ho chvíľu opatrovali mníšky z rádu anglických panien.

Soška Jezuliatka je vystavená v kostole Panny Marie Vítězné v Prahe na Malej Strane od roku 1628. V katolíckych krajinách je táto soška známa aj ako Bambino di Praga. Je to 45 cm vysoká soška španielskej práce zo 16. storočia, jej vnútro je potiahnuté plátnom a pokryté voskom. Vlasy boli pôvodne tmavé, no neskôr ich prefarbili na plavé. Soška má zdvihnutú pravú ruku, aby mohla žehnať, a v ľavej drží pozlátenú zemeguľu s krížom. Je umiestnená na strednom oltári vpravo, ktorý vytvoril v roku 1776 František Lauermann z umelého mramoru a Petr Prachner ho vyzdobil sochami. Strieborná skrinka pre sošku, ktorú vyrobil pražský zlatník Jan Pakeni, vznikla v roku 1741.

Kostol prijíma denne návštevníkov z desiatok krajín sveta. So soškou sa rokmi spájali mnohé povery, napr. že pomáha počas moru, vojen či pri drancovaní, pretože kláštor, v ktorom bola uložená, sa vyhol viacerým pohromám. Ľudia sa k soške obracajú s mnohými prosbami o pomoc a mnohým ľuďom, ktorí sa pred ňou modlili k Bohu, priniesla údajne zázračné a neobvyklé vyslyšanie. Ľudia tu prosia o pomoc, uzdravenie, mier, niektorí s dôverou očakávajú narodenie dieťaťa, a mnohí sa vracajú, aby poďakovali.

Foto: Autor: http://en.wikipedia.org/wiki/User:Szalas – http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Infant_Jesus_of_Prague.jpg, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3528747
Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A9_Jezuliatko


Pražské Jezuliatko

Úcte ľudí je v kostole Panny Márie Víťaznej na Malej Strane vystavená soška malého Ježíška. Denne sa pred ním modlia ľudia z niekoľkých zemí sveta. Soška je vysoká 47 cm, drevená a povrch má modelovaný z farebného vosku.

Soška predstavuje malé dieťa, oblečené v dlhej košieľke. Pravicou Ježiško žehná, zatiaľ čo ľavica drží zemský globus zavŕšený krížom. Pražské Jezuliatko pochádza zo Španielska, niekedy z polovice 16. storočia. Podľa legendy sa Ježiško ukázal istému mníchovi a ten ho podľa jeho podoby  vymodeloval. Keď sa roku 1556 vojvodkynňa Maria Manrique de Lara vydávala do Čiech, dostala sošku od svojej matky ako svadobný dar. Jej ovdovelá dcéra Polyxena z Lobkovic potom vzácnu sošku darovala roku 1628 kláštoru bosých karmelitánov u kostola Panny Márie Víťaznej.

 

infant-jesus-l.jpg

 

Karmelitánů umiestnili sošku v kaplnke a mladí rehoľníci sa od malého Ježiška učili cnostiam. V tom čase zúrila tridsaťročná vojna a ani soška nebola ušetrená. V roku 1637, po svojom návrate do Prahy, našiel pohodenú sošku otec Cyril od chrámu Matky Božej a zistil, že má odlomené obe ruky. Soška bola opravená a neskôr jej bolo pripisované zázračné uzdravenie a okrem iného aj záchrana Prahy pri obliehaní Švédmi roku 1639. Roku 1651 bola soška nosená ako pútnik po pražských kostoloch a roku 1655 slávnostne korunovaná pražským biskupom.

Soška má na dlani otvor, do ktorého sa pripevňuje jablko. Soška bývala v minulosti ozdobená drobnými šperkami, ktoré pochádzali z darov veriacich. Korunka, ktorá v súčasnosti zdobí Jezuliatko, bola vyrobená v rokoch 1810 až 1820. Okrem tejto korunky má Jezuliatko ešte jednu z roku 1767. Obe pochádzajú z dielní pražských zlatníkov. Korunka sa nenasadzuje priamo na sošku, je pripevnená samostatne tesne nad Jezuliatko.

Úloha prezliekať Ježiška je zverený karmelitkám Dieťaťa Ježiša, ktoré pomáhajú karmelitánom starať sa o toto pútnické miesto. Jezuliatko je prezliekanie do odevov farby príslušného liturgického obdobia, ktoré sa riadia podľa cirkevného kalendára. Všeobecne sa používajú štyri základné farby: Biela je farba slávnostná, značí čistotu a svätosť, používa sa počas veľkonočných a vianočných sviatkov. Červená je farba krvi a ohňa, kráľovská, používa sa pre Svätý týždeň, Svätodušné sviatky a sviatky sv. Kríža. Fialová symbolizuje pokánie, používa sa pre obdobie pôstne a adventné. Zelená je farba života a nádeje a používa sa pre medziobdobie. Ďalej sa potom používa ružová, zlatá a modrá a to pri zvláštnych príležitostiach.

Pápež Benedikt XVI. daroval Jezuliatku korunku

Pápež Benedikt XVI. si na úvod svojej návštevy Česka uctil svetoznámu sošku Pražského Jezuliatka, na ktoré sa ľudia obracajú so žiadosťami o vypočutie svojich prosieb. Pápež Jezuliatku do Malostranského kostola Panny Márie Víťaznej priniesol novú zlatú korunku. Je to najvyšší liturgický prejav úcty, aký možno malému pražskému Ježiškovi preukázať.

Korunka patrí popri obliekaní do oblečkov k tradícii Jezuliatka. Tá, ktorá ho v súčasnosti zdobí, bola vyrobená v rokoch 1810 až 1820. Okrem nej má ešte jednu z roku 1767. Obe pochádzajú z dielní pražských zlatníkov. Kráľovskú korunku, ktorú daroval Jezuliatku pápež, zdobí okrem iného osem mušlí, ktoré sú symbolmi svätého Augustína.

Pod krížikom korunky sa skrýva nápis s dátumom pápežovho daru. Obohatili ju aj pravé perly a granáty. Je pozlátená, vyrobená je zo striebra a následne ručne vyleštená achátom. Predmet sa nachádzal v špeciálnej drevenej truhličke vystlanej bielym zamatom, ktorú zvonku zdobí biela koža s pápežským znakom v striebre.

p292e0c14_papez7.jpg


Viac tu: http://saletinirozkvet.webnode.sk/products/prazske-jezuliatko/