Choď na obsah Choď na menu
 


10. 1. 2017

Ďalšia kniha do knižnice - GILGAMEŠ

GILGAMEŠ : Vojtech ZAMAROVSKÝ
Vydalo nakladatelství Albatros v Praze roku 1976 jako svou 5 129. publikaci
Ilustrovala : Běla Kolčáková

Místo a čas deje 
Jedná se o prevyprávení jednoho z nejstarších a nejvetších básnických del sveta – eposu o Gilgamešovi. Gilgameš byl král mesta Uruku v jižní Mezopotámii, která ležela mezi rekami Eufratem a Tigridem (dnes se jeho trosky jmenují Varka a leží asi 60 km severozápadne od Nasirije v jižním Iráku). Tento epos vznikl v dobe, kdy toto území obývali Babylónané, Asyrané a ješte pred nimi Sumerové, první historicky známý národ na naší zemekouli. Doba vzniku tohoto eposu však není známa.

Asyrské tabulky s tímto eposem byly poprvé objeveny ve meste Ninivé(dnešní sever Iráku) v roce 1846 pri vykopávkách. Protože byly psány klínovým písmem, trvalo až do roku 1872, kdy došlo k prekladu tehdy nalezeného zlomku tabulky. Dalšími archeologickými výzkumy v Mezopotámii a z dalších míst sveta se podarilo objevit další nálezy tabulek a spolecným úsilím vedcu v ústavech Evropy a Ameriky došlo k jejich prekladu.

Epos o Gilgamešovi je tedy složen ze stovek fragmentu z ruzných míst a dob i z ruzných vývojových etap asyrštiny, babylónštiny, chetitštiny a sumerštiny. Nekteré tabulky dnes už ani neexistují, protože se rozpadly nebo ztratily, ale jejich objevitelé je opsali, takže je známe alespon z jejich deníku.

Strucný obsah
Gilgameš byl urucký král, který byl ze dvou tretin po matce bohem a z jedné tretiny clovekem po svém otci. Porucil postavit velkou hradbu kolem mesta Uruk,aby bylo toto mesto bezpecné proti napadením vojáky nebo lupici. Po svých lidech chtel,aby pracovali dnem i nocí a nechtel znát hranice lidských sil. Když rozkázal malým detem,aby také vykonávaly težkou práci na stavbe hradby, obrátil se urucký lid k bohu Anovi, což byl pán uruckého mesta. Ten se rozhodl jim pomoci,zavolal bohyni Auru (stvoritelka lidí) a požádal ji o stvorení cloveka stejne silného jako Gilgameš,ale aby zkrotil srdce Gilgameše ve prospech lidu. Bohyne Aura tak stvorila muže, který dostal od bohu jméno Enkidu.
Enkidu žil nejdríve ve stepi jako divoch,až ho objevil lovec, který o setkání s tímto tvorem rekl králi Gilgamešovi. Ten poslal k Enkidovi chrámovou služebnici a po sedmi dnech se z divocha Enkida stal lidský tvor,kterého služebnice zavedla do mesta Uruk. Zde se utkal s Gilgamešem v souboji u brány svatebního domu. Protože byli oba silní a v zápase rovnocenní, oba si navzájem složili poklony o své síle a stali se z nich nerozlucní prátelé. Spolecne se vypravili bojovat proti obru Chumbabovi, který byl prícinou všeho zla na svete. Premohli spolecne i nebeského býka, kterého na Gilgameše seslala bohyne lásky Ištar, nebot Gilgameš si ji odmítl vzít za manželku.

Bohové se obávali jejich neúcty, a proto rozhodli o jejich potrestání tak, že Enkidu dostane zhoubnou nemoc a zemre. Enkidu skutecne onemocnel a za dvanáct dní v horeckách zemrel. Gilgameš se nemohl smírit s jeho smrtí, vydal se k podsvetnímu vládci Nergalovi a tam prosil ducha Enkida, aby se vrátil zpet z podsvetí na zem. Jeho snaha byla ale marná. Uruk navíc zachvátil mor a lidé umírali. Gilgameš se ze zoufalství se obrátil na boha Šamaše, který mu však rekl, že osud lidstva je v jeho smrtelnosti. Gilgameš zatoužil stát se nesmrtelným a vypravil se do zeme Dilmun (sumerský ráj), kde žil král Utanapištim, aby se od neho dozvedel, jak dosáhnout vecného života. Prekonal strastiplnou cestu pres prusmyk hory Maša až na samý konec zeme, kde bylo mrtvé more. Zde se setkal se Siduri, krcmárkou bohu, ale ani ona ho nedokázala odradit od jeho úmyslu vecné nesmrtelnosti. S pomocí prevozníka Uršanabiho se dostat pres more ke králi Utanapitimovi a ten mu vyprável následující príbeh.

Velcí bohové, mezi nimi sumerský buh a vládce zeme Enlil, rozhodli seslat na svet potopu a vyhubit lidstvo. Buh moudrosti Ea však sestoupil na zem a rekl Utanapištimovi, aby postavil lod a zachoval si tak svuj život. Ten boha poslechl, postavil velkou lod s poklopem a na ni naložil svuj majetek, rodinu a príbuzné, zvírata a všechny remeslníky. Potopa prišla, trvala šest dní a sedm nocí, veškeré lidstvo pohltilo bahno.Sedmý den se more utišilo a Utanapištim mohl pristát s lodí u hory Nisir, která vrcholem vycnívala z vln. Pustil všechno živé z lodi do ctyr svetových stran a ulil bohum obetní nápoj. Bohové vystoupili z nebes a buh Enlil dovedl Utanapištima a jeho ženu do zeme jménem Dilum a daroval jim život.

Gilgameš vyslechl tento príbeh a chtel udelat nejaký skutek, aby mu bohové darovali také život. Utanapištim rozhodl, aby šest dní a sedm nocí nespal, to se však Gilgamešovi nepodarilo splnit. Vrátil se tedy s prevozníkem do mesta Uruk s presvedcením, že ten, kdo je clovek, nemuže najít vecný život. Prevozník mu vysvetlil, že on vykonal velké dílo v tom, že postavil nesmírnou hradbu k zabezpecení svého lidu a tím si zachoval vecné jméno a stal se tak nesmrtelným hrdinou.

Titulní postavou tohoto eposu je Gilgameš, urucký král a tvrdý vládce svého lidu. Presto byl celé generace opevován lidmi Mezopotámie. Druhým hlavním hrdinou je Enkidu, druh Gilgameše. Byl stejne silný,ale pritom dobrého srdce. Další duležitou postavou v tomto eposu je Utanapištim, hrdina potopy sveta, jeho jméno znamená v prekladu „ten, kdo našel život“.

Zdroj: http://antiskola.eu/sk/referaty/15796-zamarovsky-vojtech-gilgames#page.3


Kniha -

p1200467.jpg

Zo záložky obalu knihy -

p1200473.jpg

Vlastné foto