Choď na obsah Choď na menu
 


16. 1. 2017

Ďalšia kniha, ktorá poteší ...

Mám rada knihy o archeológii, histórii, kultúre, prírode ...

Karel ma opäť potešil titulom, ktorý v knižnici doteraz chýbal.

Je to:

Vojtěch Zamarovský - Na počátku byl Sumer (Mladá fronta, 1966)

ab7f972d4abea9bb40989a95efd0.jpgObsah

Řekla bych, že autor rozdělil knihu na tři části nebo aspoň já si to myslím.

Po relativně krátkém úvodu začne popisovat objevení Mezopotámie a po té objevení i samotných Sumerů.

První část popisuje, jak se do země mezi řekami Eufratem a Tygridem, sjíždí různí cestovatelé a dobrodruhové později už archeologové a badatelé a nakonec i odborní vědci, kteří věnovali celý svůj život k prozkoumání Sumerů. Popisuje jejich práci a zájem o zemi, která je koneckonců tak stará a přesto byla tak vyspělá. Vždyť přece to byl první historický národ na naší zeměkouli. Národ snad s největším původním vkladem do všelidské kultury.Nicméně Sumerové první vynalezli písmo-klínopisné texty, v kterých jsou užívány už i všechny druhy dnešního administrativního písemnictví, které nám řekli více, než archeologické vykopávky.

Druhá část se zabývá archeologickou činností, ostatně tedy jako celá kniha,ale popisuje a rozpracovává historii Sumerů. A nejen historické události, jako jsou například doby rozkvětů a úpadků,období dynastií a válek a podobně, ale i všedními věcmi jako jsou například právo, zemědělství, školství,matematika, ale třeba i zájmy.

A konečně třetí část, která mě jako čtenářku zaujala asi nejvíce a to kultura. Autor zde píše o velkém množství památek, které zde Sumerové i po těch 3700 letech, co už neexistují, zanechali. Například velké množství soch, ale také různé ozdoby a až tak propracované šperky, že by se daly nosit i dnes. Pokud je tedy řeč o kultuře, pochopitelně nesmím opomenout literaturu.Sumerská literatura je nejstarší na světě a přesto už znala všechny dnešní administrativní druhy písemnictví, jak už jsem výše zmiňovala, znala dokonce i taková díla jako jsou básně nebo dokonce mnohastránkové eposy.

Sumerové tedy vynalezli jako první na světě písmo,jsou první známí stavitelé měst, první známí zemědělci a vynálezci kola. Vytvořili velkolepá umělecká díla z hlíny, kamene a kovu a jejich básněmi začínají dějiny světové literatury.

Ukázka

,,Dotkni se prachu, jenž z dávných pochází časů! Přistup blíž k Eanně, příbytku Ištařinu, jemuž podobný nevytvoří žádný pozdější král ani člověk! Vstup na hradbu uruckou a projdi se po ní, prozkoumej základy její, bedlivě prohlédni její cihly! Což její cihly nejsou z pálené hlíny, což její základy nepoložilo mudrců sedm?''

Takto se zpívá v Eposu o Gilgamešovi o městě Uruku, jehož návštěvou skončíme naši pouť po sumerském světě. Je to opravdu město hodné největšího hrdiny mezopotámských básní: devět čtverečních kilometrů pokrývají jeho trosky a devět metrů jsou místy široké zbytky jeho hradby. Bylo po staletí nejvýznamnějším a nejmocnějším městem v Sumeru. Sídlilo v něm pět dynastií sumerských králů, nesčetné množství místodržitelů pozdějších vládců, nakonec několik křesťanských biskupů. Jeho biblické jméno je Erech a řecké Orchoé, Arabové říkají jeho troskám Varka.

Dnes leží Uruk v písečné poušti, patnáct kilometrů na sever od řeky Eufratu; kdysi ležel uprostřed palmových sadů na jeho levém břehu. Z Nippuru se tam dostaneme za šest hodin autem, stále na jihovýchod, pouští bez zelenomodrých orientačních sloupů, jen podle slunce a pahorků s hroby neznámých měst. Za posledním z nich, Džiddem, udávají nám směr už urucké zikkuraty. Mezi nimi se pak oddělí od žlutošedých trosek nízká budova s plochou střechou a čtvercovou věží v rohu. Připomíná pouštní pevnost a je to opuštěný tábor německých archeologů.

Zdroj: sweetdrop.blog.cz, aukro.cz

oddelovnik-----600.jpg

Na počátku byl Sumer: Vojtěch Zamarovský

ab7f972d4abea9bb40989a95efd0.jpgPopulárním způsobem seznamuje knížka s dějinami a kulturou prvního historického národa, který vstoupil do dějin zhruba 3 tisíce let př. n. l. v oblasti mezi Eufratem a Tigridem. Zásluhou archeologů byly objeveny trosky sumerských měst a v nich bohaté památky, které poskytly badatelům možnost rekonstruovat dějiny tohoto podivuhodného státu a ukázat na prvenství Sumerů v různých oblastech lidského vědění a kultury. O tom všem zasvěceně a často napínavě vypráví autor využívající řady vědeckých faktů a nejnovějších poznatků.

Zdroje: www.databazeknih.cz, aukro.cz